LINK-møte

LINK- er et europeisk nettverk bestående av organisasjoner som arbeider nasjonalt for et inkluderende læringsmiljø for studenter med nedsatt funksjonsevne. Nettverket møtes to ganger i året og arrangerer internasjonale konferanser sammen.

Møtet arrangeres i forbinidelse med LINK-konferansen "Universal Design for Learning - Licence to Learn". På møtet vil vi utveksle erfaringer vedrørende tirlettelegging, universell utforming og læringsmiljøarbeid i andre land.