LMU HIST

Universell deltar på LMU-møte ved HIST for å legge frem Universells utredning av LMU i nye NTNU. Utredningen bygger på en bestilling fra de fire fusjonspartnerne om lov og rammebetingelser, kartlegging av dagens LMU i de fire institusjonene, LMU-utfordringer ved andre fusjonerte institusjoner, samt forslag til nytt mandat, sammensetning og organisering