Møte masterstudenter på NTNU

Universell møter studentene som studerer funksjonshemming og samfunn på NTNU for å orientere om nasjonalt arbeid om tema knyttet til høyere utdanning og for å lære mer om studieprogrammet.

Master i funksjonshemming og samfunn er et to-årig masterprogram på NTNU. Studiet gir dybdekompetanse om ulike sider at feltet funksjonshemming og funksjonshemmende barrierer.