Møte med Studentsamskipnaden i Bergen

Universell står som medarrangør for nasjonal heldagskonferanse høsten 2015 vedrørende rusforebyggende arbeid blant studenter innen høyere utdanning. Første planleggingsmøte starter i Trondheim.
Målgruppe: LMU-representanter ved allere læresteder innen høyere utdanning.

Medarrangører NTNU, Studentsamskipnaden i Bergen, Kompetansesenter for Rus Midt-Norge, Studentsamskipnaden i Trondheim, Helsedirektoratet m.fl.

Tid: Konferansen vil finne sted til høsten - sett allerede nå av tid til konferansen i Trondheim 2. september.