Møte ved UiO - læringsmiljø

I forbindelse med planlegging av nasjonal temadag rus, er Universell hos UiO for å høre mer om deres arbeid med å utvikle ruspolicy.