Prosjektmøte UDLL

Universell koordinerer i perioden 2014-2016 et EU- prosjekt som handler om universell utforming av læring.

Prosjektpartnerne fra Irland, Norge og Belgia møtes i Cambridge for å debrife forrige workshop, hvor faglærere delte sine erfaringer og diskuterte hvordan undervisning og læring kan fenge og inkludere alle studenter. Gruppa skal også arbeide med produktene "Best Practice Guidelines" og "Student Toolkit", som i tillegg til prosjektkonferansen sommeren 2015 er produktene i prosjektet. 

For mer informasjon om EU-prosjektet, se Universells nettside eller EU-prosjektets Wordpress