Regional konferanse - Go Campus

Go Campus- prosjektet nærmer seg slutten av prosjektperioden, og arrangerer regionale tverretatlig konferanser for å dele viktige erfaringer i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning for personer som trenger ekstra oppfølging.

Rådet for psykisk helse er nå inne i det siste av totalt fire prosjektår med Go Campus, finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Arbeidet er rettet mot videregående skoleavdelinger som tlbyr tilrettelagt undervisning for unge voksne med definerte psykiske utfordringer. Målet med prosjektet har vært å få flere unge med psykiske helseplager til å starte på og fullføre en høyere utdanning. 

Go Campus arrangerer regionale tverretatlig konferanser i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Dette blir en dag for inspirasjon og erfaringsdeling over hva man kan få til med små, enkle midler om forholdene legges til rettte for det. På konferansen vil prosjektleder og involverte dele erfaringer fra prosjektet.