Regionalt rusnettverk Midt-Norge

Universell ved Marit Svendsen deltar på nytt møte i rusnettverket.

Saker på møteagendaen 16.10.2015:

Temaet for denne samlingen er «Fadderuka -15»,  og i tillegg til å selv diskutere hvilke tiltak vi ønsker å satse på, vi vil få høre litt om hva studentene selv tenker om perioden.

Steinar Asklund og Viktor Røssnes, ledere av Quak! og Fadderutvalget Dragvoll skal gi et referat fra diskusjonene på fadderukeseminaret «14 pils og en pizza», der 170 Trondheimfaddere deltar. Vi vil og høre litt om tiltak som allerede er satt i gang.

Kontaktperson rusnettverket:

Christine Holm Berntzen
Prosjektleder rusforebyggende arbeid
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
+ 47 45 23 01 66
Christine.H.Berntzen@sit.no
www.sit.no/forening/lykkepromille