Regionalt rusnettverksmøte

Nettverket får besøk av Skule Wigenstad fra Folkehelseinstituttet, som har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere Lykkepromilleprosjektet. Camilla Wright fra Uteseksjonen i Trondheim vil informere om  rusbildet i Trondheim, og om studenter de møter i sitt arbeid.

Tine Blomfeldt, Nasjonal pådriver rusforebyggende arbeid ved Studentsamkipnaden i Bergen ogprosjektleder  Christine Holm Berntzen ved Studentsamskipnaden i Trondheim, vil informere om hvordan svenskene jobber med ruspolicyer ved svenske universiteter. I tillegg blir det informasjon om planlegging av fadderperioden 2016 nå som fusjonen mellom NTNU og HiST er gjennomført.