Besøk til LMU og fakultetskontakter ved UiB

Universell har en "universell utforming av læring"- dag i Bergen.

Universell er invitert til LMU ved UiB for å ha et innlegg om Universell utforming av læring. Etter LMU-møtet skal vi møte fakultetskontaktene for studenter med nedsatt funksjonsevne for å diskutere universerll utforming og hva som rører seg på tilretteleggingsfeltet.