EIAE 2016

Årets konferanse om European Association for International Education finner sted i Liverpool, 13.-16. september.

Universerll deltar for å snakke om universell utforming av læring som strategi for inkludering av studenter med nedsatt funksjonsevne.

For mer informasjon, se EIAE sine nettsider