Frokostmøte i Helsedirektoratet - veileder rusforebyggende arbeid

Helsedirektoratet har invitert arbeidslivsaktører, forskningsmiljøer og departementer til frokostmøte. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lede arbeidet med å utarbeide en veileder i rusforebygging for offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjoner.

Oppdraget er forankret i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 -2020). Veilederen skal legge til rette for at alle offentlige virksomheter kan sette det rusmiddelforebyggende arbeidet på dagsorden og gå foran med et godt eksempel, og den skal være lett tilgjengelig og anvendbar for alle typer offentlige virksomheter og læresteder. Arbeidet med veilederen starter høsten 2016, og den skal etter planen være ferdig og legges frem for politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet den 15. august 2017.