Irsk konferanse om inkluderende læringsmiljø

AHEAD arbeider nasjonalt med å utvikle et inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning i Irland, og arrangerer sin årlige nasjonale konferanse.

Tema er universell utforming av læring, og hvordan man kan arbeide for å skape interesse og ansvar i hele organisasjonen rundt inkluderende praksis i undervisning såvel som vurderingsmetoder.

Besøk AHEAD sin hjemmeside for å lese mer om konferansen