Læringsfestivalen

Læringsfestivalen er en nasjonal konferanse om undervisning og læring i høyere utdanning. Denne gang arrangeres konferansen på NTNU i samarbeid med Norgesuniversitetet, og årets tema er studentaktiv læring og teknologi.

Konferansen sikter seg inn på en bred målgruppe med alt fra vitenskapelige ansatte, administrativt,- teknisk og pedagogisk støtteapparat, samt ledere i universitets- og høgskolesektoren.

Se program for Læringsfestivalen på arrangementets nettside