LMU-møte

Universell deltar på LMU-møte ved NORD universitetet etter fusjonen. Hvordan det gikk, kan dere lese mer om i vårt nyhetsbrev LMU i NORD er i rute!