Møte i Nordisk nettverk for tilretteleggere

Universell har sammen med det nordiske nettverket NNDC fått midler fra Nordisk ministerråd om å utrede studentmobilitet og like muligheter til høyere utdanning på tvers av nordiske land.

Universell har siden 2008 deltatt i det nordiske nettverket "Nordic Network for Disability Coordinators" (NNDC). Nettverket består av personer som arbeider nasjanalt for et inkluderende læringsmiljø og tilretteleggere ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norden. 

Gruppens mandat er å arbeide med erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden.

På møtet vil partnere fra Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge erfaringsutveksle rundt studentmobilitet og oppfølging av studenter med nedsatt funksjonsevne ved læresteder i Norden.