NNDR- konferanse

NNDR står for Nordic Network on Disability Research og er den 13. konferansen som arrangeres hvor forskning på nedsatt funksjonsevne blir belyst fra ulike perspektiv.

Universell deltar med 370 andre deltakere fra hele verden. For mer informasjon se konferansens nettside

Fikk du ikke meldt deg på konferansen, følg høydepunkt på twitter #nndr2015