Norges Handikapforbund - kurs ambassadører i Skoleverket

Universell er invitert til å holde foredrag om hva er Universells rolle i arbeidet med å få et inkluderende utdanningstilbud for alle.