Referansegruppemøte Unge Funksjonshemmede

Unge Funksjonshemmede arbeider for tiden med å utrede tiltaket "Utdanning som arbeidsretta tiltak". Universell deltar i referansegruppen.

Prosjektet skal kartlegge forskjeller omrking tolkning av regelverk og bruken av utdanning som arbeidsretta tiltak fra NAV og hvordan denne praksisen kan påvirke unges tiltang til og deltakelse i arbeidslivet.

Prosjektet gjennomføres høsten 2016 og er finansiert av Extrastiftelsen.

Fredag 11.11 møtes referansegruppen for gjennomgang av funn i spørreundersøkelse og intervjuer, samt diskusjon av anbefalinger i den endelige rapporten.