Seminar "Fri rörlighet"

Seminaret tar for seg hvordan personer med funksjonsnedsettelser kan bevege seg fritt på tvers av landegrenser, blant annet gjennom Studentmobilitet i Norden.

Universell har i løpet av 2015 og 2016 koordinert et prosjekt om tema på oppdrag fra Nordisk ministerråd og Nordens Velferd Center, sammen med det nordiske nettverket NNDC. Prosjektet går mot slutten og Universell presenterer funn og anbefalinger for bedre studentmobilitet i Norden.

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Rådet for nordisk samarbeid om funksjonshinder, Gränshinderrådet, Hallå Norden og Norden i Fokus.

For mer informasjon, se program for seminaret