Temadag om Funksjonsnedsettelse og arbeidsdeltakelse

NAV i Møre og Romsdal arrangerer en temadag om unge med funksjonsnedsettelse og fremtidig arbeidsdeltakelse i Ålesund.

Universell deltar med en presentasjon om høyere utdanning og overgang til arbeid med nedsatt funksjonsevne. Øvrige innledere skal snakke om NAVs tilbud til brukere med synshemming, hørselshemming, kombinert sansetap og hjerneskade, programmet "Fremsnakk" og brukerne kommer med egne erfarigner om overgangen til arbeidslivet med tilretteleggingsbehov.