UDLL - Workshop om student toolkit

UDLL står for "Universal Design for Learning - Licence to Learn", og er et toårig EU-prosjekt koordinert av Universell.

Prosjektet har som formål å utforske hvordan universell utforming av læring kan være et godt virkemiddel for å utvikle et inkluderende læringsmiljø som ivaretar alle studenter, uavhengig av funksjonsevne og læringsstiler.

Prosjektpartnere er SIHO fra Belgia og AHEAD fra Irland.

Et av produktene prosjektet skal generere er en digital verktøykasse for studentene. Her skal studentene blant annet få informasjon om universell utforming av læring og hva som er et universellt utformet læringsmiljø for den enkelte.

På forestående workshop tar Universell med tre utvalgte studenter fra Norge som vil møte tre utvalgte studenter fra Belgia og Irland til en worshop hvor erfaringsdeling over "studentlivet med funksjonsnedsettelse" vil stå sentralt. De vil også bistå med å utforme en digital verktøykasse.

Les mer om EU-prosjektet på prosjektets hjemmeside