UDLL - Workshop med ledelse

UDLL står for "Universal Design for Learning - Licence to Learn", og er et toårig prosjekt koordinert av Universell. Prosjektet har som formål å utforske hvordan universell utforming av læring kan være et godt virkemiddel for å utvikle et inkluderende læringsmiljø som ivaretar alle studenter, uavhengig av funksjonsevne og læringsstiler.

Prosjektpartnere er SIHO fra Belgia og AHEAD fra Irland.

Tema skal belyses fra fire ulike perspektiver gjennom workshoper som arrangeres hver for seg. De fire innfallsvinklene er:

  • Student
  • Faglærer
  • Ledelse
  • Støttesystemer

 

Vi har tidligere arrangert en workshop med studenter og en workshop med faglærere. Denne gang er det ledere fra relevante departement og universitets- og høgskolesektoren som samles. Målet med workshopen er å få innsikt og forståelse for hvordan deltakerne utformer politikk og visjoner og hvordan man arbeider for å implementere strategier for universell utforming og inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning i partnerlandene.

For mer informasjon, besøk prosjektets nettside