Videreføring av EU-prosjektet

I perioden 2014-2016 samarbeidet Universell med partnere fra SIHO i Belgia og AHEAD i Irland om universell utforming av læring.

Nå møtes vi i Gent for å erfaringsutveksle og legge en plan for hvordan vi kan implementere funn og idéer på lærestedene.