Nettverksmøte NAV/ UH-sektoren

Det regionale nettverket mellom NAV og tilretteleggere ved lærestedene i Møre og Romsdal arrangerer møte om hvordan de best kan samarbeide i tiden fremover for å ivareta studenter med nedsatt funksjonsevne i utdanning og i overgang til arbeidslivet.

Universell deltar med en presentasjon om status for studenter med nedsatt funksjonsevne, god praksis på lærestedene og hva som blir viktige satsingsområder i året som kommer.