Referansegruppemøte Studielitteraturprosjektet

Arbeidsgruppen legger frem funn og anbefalinger i prosjektet, og diskuterer hvordan dette kan gjennomføres i praksis med referansegruppen.

Endelig rapport med anbefalinger overleveres Kunnskapsdepartementet (KD) og Kulturdepartementet (KUD) 21. april. 2017