Seminar om uu av skolebygg

Universell AS arrangerer seminar om universell utforming av skolebygg.

Seminaret har som mål å gi kunnskap om viktigheten av lyd- og lysforhold i skolebygninger som et virkemiddel for et bedre læringsmiljø. Seminaret gir praktiske råd til bestillere, byggherrer og fagpersoner til hvordan man kartlegger eksisterende bygningsmasse for å skaffe oversikt over dagens tilstand for tilgjengelighet og likestilt bruk.

Universell deltar med en presentasjon om universell utforming av læringsmiljøet.

Les mer om arrangementet på Universell AS sin hjemmeside