Studietur om studielitteratur

Som en del av prosjektet "Bedre tilgang til Studielitteratur" reiser Universell og Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek til Sverie og Danmark for å innhente erfaringer rundt arbeidsdeling mellom lærestedene og nasjonale aktører som produserer litteratur for studenter som har utfordringer med å lese tekst.