UnIKT-møte

Deltasenteret administrerer forumet UnIKT som har som mandat å stimulere til gode inkluderende digitale prosjekter rettet mot allmennheten. Forumet har over 30 medlemmer fordelt på brukerorganisasjoner, offentlig sektor, fagmiljø og næringsliv, og Universell er representert.

Møtene er temabaserte og forumet møtes vanligvis 3 ganger i året. Tidligere tema har vært "Taleteknologi" og "Sosiale medier". Universell deltar med en presentasjon om universell utforming av læring og IKT.