Kontaktpersoner på lærestedene

Alle læresteder er pålagt å ha en egen kontaktperson samt en egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser.

Denne oversikten omfatter:

  • kontaktpersoner med navn, adresse og telefonnummer
  • rådgivnings-/ konsulenttjenester
  • gyldige handlingsplaner
  • relevante lenker ved lærestedene

 

Universiteter

Vitenskapelige høgskoler

Statlige høgskoler

Private høgskoler