Høgskolen i Østfold

Alle henvendelser vedrørende tilrettelegging sendes til tilrettelegging@hiof.no

I tillegg finnes følgende kontaktpersoner for studenter med nedsatt funksjonsevne på høgskolens to studiesteder:

Studiested Fredrikstad

Marius A. Belstad

E-post: marius.a.belstad@hiof.no

Studiested Halden

Karin Helene Anker-Rasch

E-post: karin.a.rasch@hiof.no

Studentsamskipnaden i Østfold – SiØ Råd og Helse

SiØ Råd og Helse er også representert ved begge studiesteder med studentrådgivere, spesialpedagog og helsesøster. Henvendelser sendes til studentradgivningen@hiof.no

Studiested Fredrikstad

Studentrådgiver Kristin K. Westbye

E-post: kristin.k.westbye@hiof.no

Studiested Halden

Studentrådgiver Marianne Klever Næss

E-post: marianne.k.nass@hiof.no