Opplæringsmateriell til Universellforum 2016

På årets Universellforum prøvde vi noe nytt. Vi flippet forumet, slik at deltakerne fikk tilgang til litt fagstoff på forhånd som skulle gi introduksjon og bakgrunn til gruppeoppgaver, diskusjoner og case-arbeid i workshopen.

Vi forventet ikke at deltakerne hadde lest gjennom alt det skriftlige materiellet og sett gjennom alle videoklipp før workshopen, men jo mer av opplæringsmateriellet man hadde gjennomgått, desto mer ville man få ut av workshopen.

Opplæringsmateriellet inkluderte

 • Tre skriftlige dokumenter
  • Introduksjon 1: Hva er universell utforming og UUL?
  • Introduksjon 2: Hvordan arbeide med uu av undervisning og vurdering?
  • Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring
 • Sju videoklipp
  • Gap-modellen som forklaring på funksjonsnedsettelse
  • Intro til universell utforming
  • Intro til universell utforming av læring
  • Intro til tilretteleggerens rolle
  • Intro til undervisning
  • Studenterfaringer om flipped classroom
  • Intro til eksamen

Videomateriell

1. GAP-modellen

Gap-modellen gir grunnleggende forståelse om funksjonshemming, og hvordan universell utforming kan bidra til å hindre at det blir et gap mellom omgivelsenes krav til funksjon, og en enkeltes forutsetninger.
Videopresentasjon av Kjetil Knarlag.

2. Hva er universell utforming?

Grunnleggende kunnskap på 5 minutter om ideene bak universell utforming. Koblingen mot læring vises kort. Videopresentasjon av Kjetil Knarlag. 

3. Universell utforming av læring

Hva er universell utforming av læring? Hvorfor er dette et tema i høyere utdanning? Disse spørsmålene blir besvart i en videopresentasjon av Elinor Olaussen.

4. Tilretteleggerens rolle 

Hvordan kan man som tilrettelegger for studenter med funksjonsnedsettelser arbeide for universell utforming av læring? Videopresentasjon av Elinor Olaussen. 

5. Universell utforming av undervisningssituasjonen

Hvordan kan undervisning gjøres universelt utformet? Videopresentasjon av Elinor Jeanette Olaussen.

6. Flipped classroom og universell utforming

Student Nora Tomas beskriver hvordan omvendt undervisning kan ha elementer av universell utforming, og hvorfor det passet bra for henne som synshemmet student. 

7. Universell utforming av vurdering og vurderingsformer

Kan vurderingsformer utformes universelt? Videopresentasjon av Kjetil Knarlag