Atlantis Medisinske Høgskole  

E-post: lmu@amh.no Hjemmeside: http://www.amh.no/