Høgskolen i Innlandet  

LMU-sekretær Anna Kaisa Løken
Telefon: 62 43 01 52 E-post: anna.loken@inn.no Hjemmeside: https://www.inn.no/