Høgskolen i Molde  

LMU-sekretær Lena Håre
E-post: lena.hare@himolde.no Hjemmeside: http://www.himolde.no/ Avdeling: