Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  

LMU-sekretær Kjersti Møller
Telefon: 415 01 073 E-post: kjersti.moller@ntnu.no Hjemmeside: http://www.ntnu.no Avdeling: