Håndbok for studenter i LMU

Læringsmiljøutvalget er en viktig del av ledelse og demokrati på høgskoler og universiteter. Her kan du laste ned håndboka som et dokument, eller lese kapitlene på nett gjennom menyen til venstre.

Formålet med denne håndboken er å gi representanter i Læringsmiljøutvalg (LMU) ved universiteter og høgskoler i Norge en innføring i utvalgets rolle og arbeid. Håndboken skal gjøre det enklere for deg som ny studentrepresentant i LMU å komme raskt inn i utvalgsarbeidet.

Utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø er et lederansvar på linje med kvalitet, personal, økonomi og drift. Ledere på alle nivå i organisasjonen har derfor et særlig ansvar for å ivareta og utvikle et godt læringsmiljø for studentene. LMUs rolle er å bidra aktivt i dette arbeidet. Dette er et svært viktig oppdrag som gjør utvalget både til en sentral premissleverandør og veiviser.

Læringsmiljøutvalget er det eneste lovpålagte utvalget i høyere utdanning hvor studenter og ansatte som har likt antall representanter. Dette gjør LMU til et viktig utvalg for studentene, og vi oppfordrer alle studenter til å være bevisst de mulighetene som ligger i et godt fungerende læringsmiljøutvalg. Det er også ditt ansvar som student.

Vi håper håndboka vil komme til praktisk nytte, og vi i Universell ønsker deg lykke til med LMU-arbeidet! Du kan navigere i håndbokens kapitler gjennom menyen til venstre, eller bruke den nedlastbare utgaven i boksen til høyre.