Digitalt læringsmiljø

Det digitale læringsmiljø handler om faktorer som har med bruk av IKT i læring, og forhold som påvirker læreprosessene for studentene.

Det digitale læringsmiljø handler om hvordan IKT brukes, integreres og utnyttes som en del av den pedagogiske virksomheten innen hvert enkelt fagområde. Det kan nevnes at universell utforming av IKT-løsninger for eksempel må være slik at det ikke skapes nye barrierer for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Konkrete eksempler på virkemidler som kommer inn under begrepet digitalt læringsmiljø er Podkaster, e-læringssystemer, som It’s Learning og Fronter, digital vurdering og MOOC (Massive Open Online Courses).