Organisatorisk læringsmiljø

Begrepet organisatorisk læringsmiljø gjelder forhold som hvordan studiene er organisert, ulike studieadministrative systemer, struktur og organisering av arbeidet med læringsmiljø med mer.

Vi kaller det de grep lærestedet tar for å utvikle utdanningskvalitet og læringsmiljø, oppfølging av studentene, og systemer for medvirkning og tilbakemeldinger fra studentene. LMUs arbeid inngår også i det organisatoriske læringsmiljø, det samme gjør kvalitetssystem, systemer for studentkartlegginger, rutiner og håndbøker med mer.