Digitalt Læringsmiljø

Introduksjonen av digitale verktøy i alle områder av studenthverdagen skaper fantastiske muligheter innen høyere utdanning. Grenseflaten mellom læringsprosesser og verktøyene og plattformer for informasjonsteknologi, kalles digitalt læringsmiljø.

Nye metoder skaper nye situasjoner, og det er viktig at vi har kontroll over hvilke konsekvenser dette har. 

Læringsmiljøutvalgene bør ta et særlig ansvar for å sikre at rettigheter blir ivaretatt og at kvalitet i læring alltid står i fokus. Det er særlig tre punkter som er viktige:

  • Kvalitet 
    Verktøyene som brukes på lærestedet må holde tilstrekkelig kvalitet, være intuitive og brukervennlige. Dette kan gjelde e-læringssystemer, programvare, podkaster, emner på nett. LMU bør bidra til å sikre at alle studentene får god kvalitet i læringsmiljøet. Et eksempel er at nettbaserte emner ikke må eliminere faglig veiledning eller eliminere enkelte studenter, fordi nettemnet ikke er universelt utformet.

  • Anvendelse og bruksområde
    Verktøyene må anvendes på en slik måte at det gir mening i en pedagogisk sammenheng, samtidig som de økonomiske og administrative faktorer ivaretas.

  • Helhetlig tilnærming
    LMU skal ivareta det helhetlige læringsmiljøet ved institusjonen, og kvaliteten i utdanningen og læringen skal være det sentrale.