Organisatorisk læringsmiljø

Ved de fleste institusjoner er det diskusjoner om hvilke systemer en skal ha for kvalitetssikring, avvik, medvirkning og så videre. I slike saker er det viktig at LMU involverer seg og gir uttalelser både om hvordan systemene skal ivareta studentenes medvirkning, samt om hvordan resultater og rapporter fra systemene bør brukes aktivt til utvikling av læringsmiljøet ved institusjonen.

Det er nyttig for LMU å få tilgang til alle typer kartlegginger og rapporter etter studentundersøkelser, slik at utvalget selv kan vurdere og uttale seg om funnene. Dette er særlig relevant for blant annet læringsmiljøundersøkelser, og trivsels- og tilfredshetsundersøkelser blant studentene.