Saker om fysisk læringsmiljø

Det er viktig for LMU å delta i prosesser som omhandler fysisk læringsmiljø, fordi de har stor innvirkning på studentene læringsutbytte. Det fysiske læringsmiljøet skaper rammer og eventuelt barrierer for hvor og hvordan man studerer.

Saker om fysisk læringsmiljø kan fremmes på forskjellige måter. Vi skiller mellom enkeltsaker og lengre, pågående saker. Enkeltsaker kan gjelde innspill i forbindelse med et nybygg, vedlikehold av undervisningsrom, og bygging av sykkelfasiliteter. Saker som krever medvirkning i prosesser over lengre tid gjelder for eksempel campusutvikling, strategier for tildeling av studentarbeidsplasser og inneklima på campus.

I saker innenfor design og vedlikehold av bygg, er det viktig å tenke funksjonelt - på hvordan man skal bruke det. I saker om forelesningssaler eller grupperom er det relevant å tenke på behov for stikkontakter, lys- og lydforhold og tilrettelegging for varierte undervisningsmetoder. De som skal bruke arealene vil være de som best vet hvordan det bør utformes, det er lurt å ta kontakt og få innspill direkte fra disse.

I andre saker, slike som lengre prosesser eller årlig gjentakende saker, er det ofte viktig å sørge for at LMU deltar aktivt i prosessene og gir uttalelser - for eksempel når det gjelder å tilrettelegge studentarbeidsplasser, grupperom og eksamenslokaler slik at studentene skal prestere best mulig.