Møteledelse

Det finnes flere gode eksempler på hvordan LMU kan gjøres til et mer nevenyttig, levende og aktivt organ ved hjelp av enkle grep. Her følger noen forslag til god møteledelse for å skape engasjement og gode diskusjoner i LMU:

  • Sørg for at noen andre har ansvar for å føre referat, gjerne sekretæren, slik at du kan konsentrere deg om gjennomføringen av møtet.
  • Start gjerne sakene med en kort innledning. Det er ikke meningen at du skal gjenta alt som står i dokumentet, men snarere forklare hvorfor saken tas opp.
  • Spør om det er noen innspill til saken (her starter diskusjonen i utvalget).
  • Hvis det er en diskusjon hvor mange ønsker å si noe, kan det være nyttig at representantene tegner seg til innlegg. Dette gjøres ved at de rekker en hånd eller finger i været, og du som møteleder noterer navnene ned på en lapp og gir ordet til representantene i den rekkefølgen de ble tegnet opp.
  • For diskusjon representanter i mellom, kan det være nyttig å operere med replikker. Replikker er svar til innlegg som holdes under diskusjonen.  Replikker kan gjerne tegnes ved at det rekkes to fingre i været. Representanter med replikk får ordet rett etter at innlegget er ferdig.
  • Når en har brukt litt tid på en sak eller diskusjonen dabber av, kan det være greit å foreslå å sette strek for debatten. Dette betyr i praksis at ingen kan tegne seg til innlegg lenger.
  • Til sist er det nyttig at du som møteleder oppsummerer litt av diskusjonen, og eventuelt foreslår et (endret) vedtak i saken. Husk å adressere vedtaket til noen – altså hvem som er mottaker for LMUs beslutning. Eksempler på dette kan være rektor, styret, driftsavdeling, fakultet og så videre.
  • Hvis utvalget er enige, kan saker vedtas ved konsensus, altså uten avstemming. Hvis det er uenighet representantene i mellom, skal det voteres. Dette gjøres ved at de som er enige i et forslag rekker en hånd i været, og det forslaget som får flertall blir vedtatt.
  • Det er sjeldent stor uenighet i saker om læringsmiljøet og det anbefales å tilstrebe konsensus i saker, da dette gir vedtaket mer gjennomslagskraft. Som LMU-leder kan du gjøre dette mulig ved å foreslå kompromisser til vedtak. Dersom konsensus ikke oppnås, skal det voteres i saken og det forslaget som får flertall vedtas av LMU.