Læringsmiljøundersøkelser

Læringsmiljøundersøkelser har blitt gjennomført ved flere læresteder de siste årene. Disse undersøkelsene danner et viktig grunnlag for å kunne diskutere tiltak og mål ved lærestedet, samt for å avdekke eventuelle mangler.

Å utvikle gode spørreundersøkelser er både tid- og ressurskrevende og Universell fikk tilbakemeldinger på behov for nasjonal koordinering på dette feltet. Felles læringsmiljøundersøkelser vil i tillegg til kvalitetssikring være ressursbesparende og vil kunne gi muligheter for å sammenligne resultater på tvers av institusjonene. På bakgrunn av dette gjennomførte Universell i samarbeid med TNS Gallup og norske læresteder en felles læringsmiljøundersøkelse i 2012. 

Prosjektet fikk gode tilbakemeldinger fra de deltakende institusjonene.

Totalt 7 læresteder deltok i læringsmiljøundersøkelsen 2012. Disse var:

  • Høgskolen i Harstad
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet for miljø- og biovitenskap
  • Haraldsplass diakonale høgskole 
  • Universitetet i Stavanger
  • Høgskolen i Nesna
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

I samråd med Kunnskapsdepartementet er prosjektet avsluttet. Spørsmålsdatabasen og sluttrapporten er gjort tilgjengelig for sektoren.