LMU-forum

Universell arrangerer annet hvert år dagsseminar for læringsmiljøutvalgene i høyere utdanning. Vi har som mål å inspirere deltakerne og fasilitere for faglig utvikling med foredrag av høy kvalitet. Vi skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom medlemmene i læringsmiljøutvalgene.

Vi tar tak i utfordringer knyttet til læringsmiljø i høyere utdanning. Gjennom diskusjon og gode eksempler kan finner fram til løsninger som vil være til nytte for studentene. Målgruppen vår er medlemmer av læringsmiljøutvalgene og student- og interesseorganisasjoner som jobber med læringsmiljø. Det er ingen deltakeravgift på LMU-forum, og sted vil rotere på lærestedene.

Universell arrangerer LMU-forum annet hvert år, og siste LMU-forum ble arrangert 20. oktober 2016.