LMU-forum 2010 i Drammen

LMU-forum 2010 ble arrangert i Drammen i samarbeid med Høgskolen i Budskerud

Hovedtema for dagen var LMUs rolle og funksjon.Myndighetene rettet søkelyset på læringsmiljøutvalgenes rolle både for læringsmiljøarbeidet generelt og som en del a lærestedenes kvalitetssikringssystem. Innblikk i hvordan ett lærested arbeider med læringsmiljøundersøkelsen og det ble reist noen spørsmålsstillinger rundt mulighetene for samarbeid om disse undersøkelsene.