LMU-forum 2012 i Oslo

LMU-forum 2012 ble arrangert på Campus Pilestredet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus.

Årets læringsmiljøundersøkelser ble presentert - metodikk, analyse og hovedfunn blir lagt fram. LMU arbeid fra utvalgte læresteder ble lagt fram med fokus på gode erfaringer og eksempler til inspirasjon. Universitetet i Oslo har arbeidet lenge med å få på plass et Studentombud, de presenterer behov, prosess og vurderinger. Hva er LMUs ansvar i HMS-arbeid og hvilke erfaringer har vi fra avvikssystemer?