LMU-forum 2013 i Fredrikstad

LMU-forum 2013 hadde i år Mangfold som tema. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Campus Fredrikstad. Målgruppen for seminaret var Læringsmiljøutvalgene samt student- og interesseorganisasjoner med interesse for læringsmiljøarbeid.

Dagens studenter representerer et stort mangfold når det gjelder alder, kjønn, grad av funksjonsevne, språk og etnisk bakgrunn. I dette mangfoldet ligger et stort potensiale, og det er viktig at lærestedene ser og benytter seg av de mulighetene mangfoldet gir. Dagens og morgendagens studentgrupper utfordrer lærestedene og stiller krav til et større mangfold i undervisningsmetoder, læringsarenaer og studieløp.

Sosiolog Jo Ese innledet dagen med et sosiologisk blikk på mangfold i et læringsmiljøperspektiv. I anledning LMU-forum 2013, hadde Ese skrevet artikkelen "Hva er mangfold". Jo Ese ledet oss gjennom en spennende diskusjon om hva vi skal legge i begrepet når vi snakker om større mangfold i læringsmiljøet. 
Samfunnet endrer seg over tid og det samme skjer med begrepsbruken. Fra begrepet funksjonshemming, til begrepet nedsatt funksjonsevne - og til idag hvor vi diskuterer og reflekterer over begrepet funksjonelt mangfold. Artikkelen "Hva er mangfold" er publisert på våre nettsider som Universellrapport 2/2013.

Høgskolen i Østfold har jobbet aktivt med å gi innhold til begrepet mangfold. De har satt mangfold inn i en sammenheng om å skape Norges mest attraktive læringsmiljø. Leder av Mangfoldutvalget Anne Skumsnes, delte interessante erfaringer fra studieforberedende uke som har vært høgskolens mangfoldsprosjekt.

Dhita Siauw og Sebastian Tjørstad fikk oss til å forstå hvordan ingenting ser ut, og hvordan det er mulig å være lykkelig uten armer og ben. Et tankevekkende og svært inspirerende foredrag. De sa at alle er mer enn det vi ser. Vi må spørre studentene; Hva er det du vil? Hva er best for deg? Mange tar en utdanning uten å vite hva de ska bruke den til. Oppfordringen til oss var at vi gjennom dialog og kommunikasjon er med på å både stille krav og skape motivasjon hos studentene!

Universitetet i Oslo har etablert ordning med Studentombud. Marianne Høve Rustberggard presenterte erfaringer fra sitt første halvår som studentombud. Har studentene egentlig behov for et studentombud? Hennes rolle er å være en uavhengig bistandsperson for studentene ved UiO - et læringsmiljøtiltak.  Mariannes innfallsvinkel har vært å være menneske, agent for forandring og objektiv problemløser. Ifølge henne har studenter få håndfaste rettigheter, og oppfordringen er at vi må lytte til studentene.

Alle presentasjonene kan lastes ned i informasjonsboks til høyre.