Nasjonalt nettverk for læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalgene ved universitetene og høgskolene er med i LMU-nettverket. Universell legger til rette for løpende erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling i nettverket via konferanser, seminarer epost-lister og nettsider. Her finner du kontaktinformasjon til de lokale læringsmiljøutvalgene ved alle universitetene og høgskolene i Norge.