Høgskolen i Sørøst-Norge

Fusjonert fra 01.01.2016 av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.